top of page

Casajuana, Centre de Fisioteràpia compta amb 35 anys d'experiència a la ciutat de Reus. 

 

Està autoritzat per la Generalitat de Catalunya segons la llei de Decrets 183/1.981, de 2 de juliol i 118/1.982, de 6 de maig, així  com l'ordre de 24 de gener de 1.983 i el Real Decret 1277/2003, de 10 d'octubre. (Serveis i establiments Sanitaris del Departament de Salut amb CODI: E43982406).

 

Des del mes de Juny de 2014 estem inclosos dins del quadre de professionals de Unespa i de l’Associació Catalana d’Entitats de Salut: Aces.

 

Actualment, realitzem activitat professional a particulars i amb diferents companyies asseguradores amb les quals tenim conveni amb cadascuna d'elles.

 

Oferim diferents tipus de tractaments en funció de la patologia de cada client. Abarquem des de la traumatologia a la neurologia, passant per àrees d'afeccions uroginecològiques i respiratòries, fisioteràpia en pediatria, geriatria, de l'esport, preparació al part i postpart, reeducació postural i higiene de la postura.

Companyies asseguradores

Centre
autoritzat per la
bottom of page