top of page
Fisioteràpia de lesions esportives. 
Fisioteràpia funcional.
Patologia traumàtica.
Tractament de cirurgia vascular limfàtica.
Preparació al Part i Post-Part.
Insuficiència respiratòria.
Afeccions neurològiques.
Reeducació del sòl pèlvic.
Escola de columna.
Reeducació postural.
Gimnàstica correctiva i de manteniment.
Drenatge limfàtic.
Electroteràpia.
Fisioteràpia infantil.
Fisioteràpia respiratòria.
Punció seca.
Seguiment de lesions amb ecògraf.

CARTERA DE SERVEIS

Companyies asseguradores

Centre
autoritzat per la
bottom of page