top of page

EQUIP PROFESSIONAL

FISIOTERAPEUTES:

 

 

CRISTINA PELLICER CASAJUANA

Col. núm. 10.350

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

Professora de la Facultat de Medicina URV.

Cursos en reeducació postural.

Realitzant programa de doctorat.

 

 

CLARA ANGUERA GARCIA

Col. núm. 14.066

Cursant postgrau de psicomotricitat per la URV.

Cursos en sòl pèlvic i pediatria.

JUDIT ASENSIO RODRIGUEZ

Col. núm. 14.241

Curs de fibròlisi instrumental.

Cursant postgrau d'exercici terapèutic i readaptació de lesions.

 

IRIS ALONSO SUBIRA

Col. núm. 9.408

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

​Cursos del peu i reeducació de la marxa.

Postgrau de riscos laborals per la UOC.

 

MARTA CLARES FONS

Col. núm. 15.250

Especialista en dolor miofascial.

Postgrau d'exercici terapèutic i readaptació de lesions.

ADMINISTRATIVA:

 

 

TRINI FÀBREGAS RABASSA

 

 

 

 

 

Companyies asseguradores

Centre
autoritzat per la
bottom of page