EQUIP PROFESSIONAL

FISIOTERAPEUTES:

 

 

CRISTINA PELLICER CASAJUANA

Col. núm. 10.350

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

Professora de la Facultat de Medicina URV.

Cursos en reeducació postural.

Realitzant programa de doctorat.

 

 

CLARA ANGUERA GARCIA

Col. núm. 14.066

Cursant postgrau de psicomotricitat per la URV.

Cursos en sòl pèlvic i pediatria.

JUDIT ASENSIO RODRIGUEZ

Col. núm. 14.241

Curs de fibròlisi instrumental.

Cursos en exercici terapèutic.

 

IRIS ALONSO SUBIRA

Col. núm. 9.408

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

​Cursos del peu i reeducació de la marxa.

Cursant postgrau de riscos laborals per la UOC.

 

MAGE ROMEU MARTINEZ

Col. núm. 6.909

Especialista de dolor miofascial.

Curs de fibròlisi instrumental.

Cursos de pilates.

ADMINISTRATIVA:

 

 

TRINI FÀBREGAS RABASSA

 

 

 

 

 

Companyies asseguradores

Centre
autoritzat per la