EQUIP PROFESSIONAL

FISIOTERAPEUTES:

 

 

CRISTINA PELLICER CASAJUANA

Col. núm. 10.350

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

Professora de la Facultat de Medicina URV.

Realitzant programa de doctorat.

 

 

IDOIA GARITANO ASKASIBAR

Col. núm. 8.637

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

Postgrau de fisioteràpia en Pediatria.

Especialista en dolor miofacial.

 

ADMINISTRATIVA:

 

 

TRINI FÀBREGAS RABASSA

 

 

 

 

 

 

IRIS ALONSO SUBIRA

Col. núm. 9.408

Màster en Envelliment i Salut per la URV.

​Realitzant programa de doctorat.

 

Companyies asseguradores

Centre
autoritzat per la